Samenkomsten

Iedereen is welkom om elke zondag een dienst bij te wonen om 10.30 uur.

Je kunt de dienst ook thuis volgen via onze livestream op zondag om 10.30 uur.

Livestream

 

De samenkomst begint met aanbidding. We zingen eigentijdse liederen en worden hierbij begeleid door onze geweldige band. Na de aanbidding mogen de kinderen rond 10.45 uur naar hun eigen kinderkerk. In de grote zaal legt één van onze sprekers een bijbelgedeelte of een bepaald onderwerp aan de hand van de Bijbel uit. Praktisch toepasbaar, begrijpelijk en inspirerend. Je vindt de sprekers van de komende diensten in onze agenda. Elke eerste zondag van de maand vieren we gezamenlijk avondmaal. Net zoals we de dienst zijn begonnen, sluiten we de samenkomst ook af met aanbiddingsmuziek. Na afloop ontmoeten we elkaar in de ontmoetingsruimte met gratis koffie, thee of limonade. Heb je behoefte aan gebed? Na de dienst staan er voorin de zaal altijd mensen voor je klaar die met je willen bidden.

We organiseren regelmatig bijzondere diensten, zoals een doopdienst, familiedienst of tienerdienst. Bekijk de data van deze diensten in de agenda.

Translation in English

Every Sunday we offer English translation during the service. The sermon, announcements, prayers will be translated in English and you are welcome to join. Feel free to pick up your headphones at the Red Desk close to the entrance. Contact us for more information.

Benieuwd? Bezoek ons!

Elke dienst zijn er vele gasten aanwezig en ook jij bent van harte welkom. We ontmoeten je graag. Heb je vragen? Tegenover de ingang van de grote zaal in de ontmoetingsruimte vind je een informatiebalie. Hier helpen we jou graag verder.