Leiderschapsteam

Leiderschapsteam

Het leiderschapsteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de gemeente. Het leiderschapsteam bestaat uit Robert en Isabelle Bron (tevens voorgangersechtpaar), Julia Bunt, David Grin en Nathan Groenendijk.  

Robert en Isabelle Bron 
taakgebieden: Gebed & Aanbidding, Buurschappen, Gemeentestichting 
Julia Bunt 
Taakgebieden: Gastvrijheid, Missionair, Maatschappelijk 
David Grin 
Taakgebieden: Kinder- jeugdwerk (0-25 jaar), Compassie 

Nathan Groenendijk 
Taakgebieden: Diensten, Training en toerusting 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (het bestuur) is verantwoordelijk voor het toezicht houden op het waarborgen van visie, geloofskader, cultuur en waarden. Deze Raad bestaat uit Robert en Isabelle Bron, Eliza Erkelens, René en Yvonne Lobbes, Sander van de Pol, Erwin van Wonderen. 

Raad van Advies 
De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. het functioneren van het voorgangersechtpaar en het leidersteam. Deze Raad bestaat uit Anique Grievink, Rick van den Heuvel en Levi Lobbes. 
 

Staf
Arne van Herwijnen – operationeel manager