Leiderschapsteam

Leidersteam

Het leiderschapsteam van Ev Gemeente De Schuilplaats draagt de algehele eindverantwoordelijkheid en is vertegenwoordigd door zes personen.
Zij vormen tevens het dagelijks bestuur. De voorgangers (Robert en Isabelle Bron) zijn verantwoordelijk voor de dagelijks leiding van de gemeente en zijn ook deel van het leiderschapsteam. 

Leiderschapsteam:

Robert en Isabelle Bron Elske Lemstra Frits Lemstra
     
Frank van der Boom Johan Stoit
   

Het Raad van advies bestaat uit 5 personen en houdt toezicht op het Leiderschapsteam:

Yvonne & René Lobbes

Ali de Goede

Rick van den Heuvel

Anique Grievink                                                                          

 

Het leiderschapsteam maakt tijd voor gebed en visie. Praktische zaken binnen de Schuilplaats worden binnen zogenaamde clusters opgepakt in samenwerking met leden van het leiderschapsteam. De visie voor De Schuilplaats vertalen we door naar taakgroepen binnen een viertal clusters: boven, binnen, buiten, basis. Deze clusters bestaan uit verschillende taakgroepen, die worden gecoördineerd door een kader. Zie bijgaand PDF (klik op mij)