Leiderschapsteam

Leiderschapsteam

Het leiderschapsteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de gemeente. Het leiderschapsteam bestaat uit Robert en Isabelle Bron (tevens voorgangersechtpaar), Julia Bunt, David Grin, Nathan Groenendijk en Aart en Roos Heemsbergen.  

Robert Bron 
Taakgebieden: Buurschappen, Gemeentestichting 

Isabelle Bron
Taakgebieden: Aanbidding

Julia Bunt 
Taakgebieden: Gastvrijheid
David Grin 
Taakgebieden: Compassie, Kinder- jeugdwerk (0-25 jaar)

Aart Heemsbergen
Taakgebieden: Training & Toerusting

Roos Heemsbergen
Taakgebieden: Missionair & Maatschappelijk

Benjamin Hoddenbagh
Taakgebieden: Diensten, Gebed

Erika Hoddenbagh
Taakgebieden: Ondersteunt taakgebied Kinder- jeugdwerk (0-25 jaar)
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (het bestuur) is verantwoordelijk voor het toezicht houden op het waarborgen van visie, geloofskader, cultuur en waarden. Deze Raad bestaat uit Robert en Isabelle Bron, Eliza Erkelens, René en Yvonne Lobbes, Sander van de Pol, Erwin van Wonderen. 

Raad van Advies 
De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. het functioneren van het voorgangersechtpaar en het leidersteam. Deze Raad bestaat uit Rick van den Heuvel en Levi Lobbes. 
 

Staf
Arne van Herwijnen – Operationeel Manager 

 

Marjolijn Hartman – Office Manager 

 

Mirjam Vogelzang – Communicatie Manager 

 

Maikel Uwland – ICT