Onderwijs

Gefundeerd leven

Maak van de waarheid die Jezus ons leerde, de fundament van je leven als kind van God en dienaar van Koning Jezus.

Toen we tot geloof kwamen in Jezus Christus, werden we helaas niet gelijk in de hemel opgenomen. God de Vader heeft ons wel overgezet van het duisternis in Zijn Koninkrijk van licht! Wat een fantastische belofte. We doen dat leven vanuit het Koninkrijk van licht voorlopig wel leven in een wereld vol duisternis. We hebben als kinderen van God net als iedereen te maken met alle mooie en lastige dingen en hebben daarvoor een sterk fundament nodig voor ons leven hier op aarde. Zo kunnen we blijven staan in de geestelijke strijd die kenmerkend is voor het leven hier op aarde. In Lucas 6: 46-49 zegt Jezus dat wie Zijn woorden hoort en doet vergeleken kan worden met iemand die zijn huis ‘een fundament’ gegeven heeft. Een huis dat zo gebouwd is wordt niet aan het wankelen gebracht, omdat het op de rots gegrondvest is. In deze intensieve training leer je de woorden van Jezus en de waarheid in dit leven te ontdekken en deze praktisch uit te voeren in je leven. Tijdens de trainingsavonden zal je op verschillende creatieve en interactieve manieren bezig zijn om de fundamenten in je leven praktisch te verwerken. Hierdoor wordt je uitgedaagd de theorie in je dagelijks leven een plek te geven.

Basistekst van de Training: 

 2 Petrus 1:2: Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en Zijn genade en vrede ervaren. 

 

 

Bewapend leven

Maak van de geestelijke wapenuitrusting een levensstijl, die je doet leven als volwassen kinderen van God de Vader.

Paulus roept ons op om ons te bekleden met de geestelijke wapenuitrusting, waardoor we volgens sterk in Jezus zullen zijn en zullen leven vanuit de sterkte van Zijn macht. De geestelijke wapenuitrusting leert ons de geestelijke levensprincipes die ons helpen om volwassen kinderen van God te worden, zodat we stand zullen houden in de geestelijke strijd waarmee we dagelijks te maken hebben. Hiermee gaan we praktisch aan de slag naast dat we een goed theoretisch fundament leggen.In deze training gaan we met elkaar een reis maken, waarin we onze persoonlijke geestelijke strijd onderzoeken en van Paulus gaan leren hoe we daar op een volwassen manier op kunnen reageren: dat we sterk in Jezus Christus zullen worden, levend vanuit de sterkte van Zijn macht. 
Deze cursus bied je de mogelijkheid om je relatie met God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest te verdiepen en te groeien om een volwassen kind van God te worden en een daadkrachtige dienaar van Koning Jezus. 

Basistekst van de Training: 

Romeinen 13:11-12: “U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.”

 

 

Vernieuwd leven

Het is voor een discipel van Jezus Christus zeer de moeite waard om na te gaan welke invloed zijn denken heeft op zijn leven als kind van God en dienaar van Koning Jezus. In de Bijbel staan meerdere waarschuwingen die gaan over de staat van ons denken. Zo wordt er gesproken over het niet helder zijn in ons denken (1 Timoteüs 6:5), de zinloosheid van gedachten (Efeze 4:17), en zelfs over het hebben van bedorven gedachten (2 Timoteüs 3:8). De Bijbel spreekt hier vaak over omdat de gedachten van een discipel van Jezus Christus grote invloed heeft op de vrucht van zijn groei proces als kind van God en daarom doet Paulus ook de oproep in Romeinen 12:2 “vernieuwd te worden in ons denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” Tijdens de cursus Vernieuwd Leven gaan we met elkaar op onderzoek wat Paulus met deze opdracht bedoelde en bekijken hoe we deze opdracht praktisch kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Je zal gaan ontdekken dat ons leven sterk zal veranderen als we onze oude manier van denken opruimen, en daarvoor in de plaats door de Heilige Geest een nieuwe manier geopenbaard krijgen en eigen maken. Want als wij gaan denken als volwassen kinderen van God, dan zullen wij gaan leven als krachtige dienaren van Koning Jezus. 

Basistekst van de Training: 

Romeinen12:3: "Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven." 

Meer Informatie over deze training vind u in deze video:  https://vimeo.com/373977280

 

Van de studenten vragen we bij elke training een vergoeding van 8 euro per lesavond. Hiervan wordt de cursusmap voor de training en andere kosten gedekt. Mocht je deze kosten niet kunnen betalen, neem dan contact met ons op. Laat dit geen reden zijn om niet mee te doen.