Onderwijs

Jouw groei als christen stimuleren we graag. Daarom biedt de Schuilplaats jou volop mogelijkheden om onderwijs te volgen. Een speciaal onderwijsteam rust je het hele jaar door toe met diverse cursussen. Onderwerpen variëren van de christelijke levensstijl, opvoeding en het huwelijk tot kennismaken met de bijbel en manieren om de bijbel te bestuderen. De ene cursus ondersteunt het fundament van jouw geloof, de andere verfrist of helpt jou om jouw geloof toe te passen in het dagelijks leven.

Je vindt het actuele cursusaanbod op deze website en in de Schuilpraat. Interesse om een cursus te volgen? Geef je op bij de Rode Balie in de ontmoetingsruimte of door een mailtje te sturen naar .

 

Workshop Profetie

Profeteren kan groot en eng klinken. Wij leggen je uit hoe je dit op een alledaagse manier kan toepassen.

Tijdens deze serie van drie seminars geven we op een interactieve manier les over waarom we profeteren, wat het is en hoe we het kunnen gebruiken. We gaan het o.a. hebben over dromen, identiteit en intimiteit. Samen gaan we oefenen en zullen we elkaar bemoedigen om ook in het dagelijks leven deze gave toe te passen. Ook zullen diverse gastsprekers over hun ervaring vertellen.

Deze avonden worden gegeven door Mirjam Grin en Peter de Klerk. Mirjam heeft visie om vanuit de persoonlijke relatie met God het  profeteren vorm te geven. Peter is stagiair van Jelle Terpstra en heeft afgelopen twee jaar in Amerika het onderwijs gevolgd van Bethel.

Er zijn maar 30 plaatsen dus vergeet jezelf niet aan te melden via de volgende link: AANMELDEN

Datums seminars:

Zaterdag 14 november van 10.00 tot 13.30 uur
Maandag 23 november van 19.30 tot 22.00 uur
Zaterdag 28 november van 10.00 tot 13.30 uur

Wij hopen je gauw te zien.

met vriendelijke groeten, Mirjam Grin & Peter de Klerk

 

Discipelschap en Leven in Vrijheid!

Discipel worden is iets anders dan bekeerd worden en je leven aan Jezus geven.

Het gaat een stap verder. Het gaat erover dat je ertoe komt om Jezus echt uit te nodigen om Heer in je leven te worden. En daarvoor moet je eerst ontdekken wie je nu “in Christus” geworden bent. En alle leugens die op je zijn afgevuurd in je leven – en waarin je zelf bent gaan geloven – te ontmaskeren, op te ruimen en te vervangen door Gods Waarheid over jou.
In de maand November (en in Februari deel 2) willen we in vier blokken hier aandacht aan besteden. In blok drie (de zaterdag) gaan we leugens ontmaskeren en opruimen. 

Inhoud November:
Wie ben je echt? Wat betekent ‘in Christus zijn’? Welke identiteits-leugens kom je tegen? De strijd om ons denken houdt nooit op. Hoe ruim je leugens op? De uitersten van vrijheid en wetticisme. Opruimen in de praktijk. Hoe de waarheid omarmen? Elke dag keuzes maken, en nog veel meer!

Inhoud Februari:
Je bent niet wat je voelt. Het vrijheidsgeschenk van vergeving. Het effect van zonde in ons leven. Verbreken van banden. Hoe werken vloeken door in ons leven. Dagelijks in vrijheid wandelen. Hoe behoud ik mijn vrijheid? Vallen en weer opstaan, en nog veel meer.

Data:

  • Dinsdagavond 10 november 19.45 in de Schuilplaats
  • Dinsdagavond 17 november, idem
  • Zaterdag 28 november 10.00 – 16.00 uur in de Schuilplaats
  • Dinsdagavond 1 december 19.45 uur in de Schuilplaats

De data van februari volgen nog.

VAN HARTE WELKOM!

Geef je op via deze LINK of mail naar: secretariaat@schuilplaats.net

Frits & Elske Lemstra en Jan-Willem & Joke Grievink

 

FUNDAMENTENCURSUS

In je leven als christen kruisen verschillende situaties en omstandigheden jouw pad. Dit kunnen mooie momenten zijn, maar er zijn ook momenten waarop je een sterk fundament nodig hebt om jouw geloof in Jezus vast te houden. Ook kan je huidige fundament door het leven zijn beschadigd.

Hoe krijg jij een sterk fundament voor het leven? Dit leer je tijdens de Fundamentencursus. In Lucas 6:46-49 zegt Jezus dat wie Zijn woorden hoort en ernaar handelt, vergeleken kan worden met iemand die zijn huis ‘een fundament’ gegeven heeft. Een huis dat zó gebouwd is, wordt niet aan het wankelen gebracht, omdat het op de rots is gegrondvest.

Tijdens de fundamentencursus werk je aan zo’n fundament in jouw leven. Het motto voor deze fundamentencursus is de tekst uit 2 Petrus 1:2: “Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en Zijn genade en vrede ervaren.” (Het Boek).

De fundamentenstudie is een studie met diepgang. Je gaat je echt verdiepen in Gods Woord. Ook is het elke keer weer een mooie, spannende reis met mede-schuilplaatsers, die samen op zoek zijn naar God de Vader.

De studie bestaat uit 15 avonden, die ongeveer eens per 2 weken plaatsvinden. Ter voorbereiding op elke avond lees je circa 7-8 pagina’s door en maak je een aantal invulopdrachten.

Tijdens de cursusavonden wordt theorie afgewisseld met praktisch onderwijs over de thema’s. We gaan interactief in groepen aan de slag en luisteren naar Gods stem, om jouw fundament sterker te maken. Kortom, de fundamentencursus is een spannende reis waarin we met elkaar in liefde op zoek gaan naar de fundamenten van het christelijk geloof.

 

LICHTELAAIE

PSALM 42:2-3 “ZOALS EEN HERT SCHREEUWT NAAR DE WATERSTROMEN, ZO SCHREEUWT MIJN ZIEL TOT U, O GOD! MIJN ZIEL DORST NAAR GOD, NAAR DE LEVENDE GOD.”

Psalm 42 vertelt dat het leven van een hert afhangt van zijn zoektocht naar water. Hetzelfde geldt voor ons: het leven van een christen hangt af van zijn of haar zoektocht naar God. Daarom willen wij jou tijdens de cursus Lichtelaaie helpen om een ontmoeting met God te hebben, zodat jij in lichtelaaie voor Hem komt te staan.

In kleine groepen delen we ervaringen en opdrachten met elkaar. Zo kunnen wij elkaar bemoedigen, opbouwen en uitdagen om aan de slag te gaan met de gaven van Gods Geest. Ook word je door huiswerkopdrachten uitgedaagd om een levensstijl te creëren die wordt gedreven door passie voor Jezus Christus.

De cursus Lichtelaaie bestaat uit informatieve, uitdagende en praktische avonden waarin wij onze passie voor Jezus willen najagen, om zo zijn Koninkrijk in Ede en op de Veluwe nog zichtbaarder te maken.

Verspreid over 12 avonden, opgebouwd in 3 blokken, staan we stil bij onze passie voor God, onze bestemming in Hem en Zijn kracht in ons leven. Het onderwijs wordt door middel van verschillende praktische oefeningen op de avonden zelf in praktijk gebracht.

Interesse? Geef je op bij de Rode Balie in de ontmoetingsruimte of stuur een mailtje naar .