Onderwijs

Jouw groei als christen stimuleren we graag. Daarom biedt de Schuilplaats jou volop mogelijkheden om onderwijs te volgen. Een speciaal onderwijsteam rust je het hele jaar door toe met diverse cursussen. Onderwerpen variëren van de christelijke levensstijl, opvoeding en het huwelijk tot kennismaken met de bijbel en manieren om de bijbel te bestuderen. De ene cursus ondersteunt het fundament van jouw geloof, de andere verfrist of helpt jou om jouw geloof toe te passen in het dagelijks leven.

Je vindt het actuele cursusaanbod op deze website en in de Schuilpraat. Interesse om een cursus te volgen?

Klik hier om je op te geven of stuur een mail naar .

GROEIEN IN GELOOF IN JE GEZIN – IN DE SCHUILPLAATSEr bestaat voor je gezin geen groter avontuur dan om samen te leren Gods stem te verstaan. God verlangt ernaar om jou en je kinderen te laten zien wie Hij echt is en hoe Hij wil helpen bij de vragen van elke dag. De opvoeding, en zeker de geloofsopvoeding, gaat niet vanzelf. Het vereist allereerst een bewuste keuze van jou als ouder om daarin te investeren. In deze cursus willen we jou heel praktisch met leuke praktijkoefeningen en handvatten op weg helpen met deze prachtige en zo belangrijke uitdaging: Groeien in Geloof in je Gezin!

De cursus bestaat uit drie lessen: 
Op dinsdagavond 6-4, 13-4, 20-4 van 19.45-21.30 uur, in de Schuilplaats. 
Je bent welkom vanaf 19.30 voor een kop koffie of thee!

Via een toegezonden link kun je er ook voor kiezen het onderwijs thuis te volgen.
Het boek ‘God@Home’ van Louisa Spijker is optioneel te bestellen. 


GROEIEN IN IMPACT: IN DE SCHUILPLAATSDe wereld heeft een kerk nodig waar volkomen toegewijde christenen zijn, die door de kracht van de Heilige Geest impact hebben in de maatschappij. Heb jij ook het verlangen om te ontdekken hoe jij in je dagelijks leven anderen in je omgeving een ontmoeting met Jezus mag geven? Dit gaat ten eerste om een hartsmotivatie en het open en beschikbaar stellen van ons eigen leven voor de ander. In deze cursus willen we jou daarvoor praktische handvaten geven, aanmoedigen en aanvuren om uit je Schuilplaats te komen en impact te hebben op de mensen in jou leef- en woonomgeving. 

De cursus bestaat uit drie lessen: 
Op donderdagavond 8-4, 15-4, 22-4 van 19.45-21.30 uur, in de Schuilplaats. 
Je bent welkom vanaf 19.30 voor een kop koffie of thee!

Het boek ‘Impact” van Robert Bron is gratis (!) te verkrijgen bij deze lessen en zal tevens gebruikt worden als lesmateriaal.

 

FUNDAMENTENCURSUS

In je leven als christen kruisen verschillende situaties en omstandigheden jouw pad. Dit kunnen mooie momenten zijn, maar er zijn ook momenten waarop je een sterk fundament nodig hebt om jouw geloof in Jezus vast te houden. Ook kan je huidige fundament door het leven zijn beschadigd.

Hoe krijg jij een sterk fundament voor het leven? Dit leer je tijdens de Fundamentencursus. In Lucas 6:46-49 zegt Jezus dat wie Zijn woorden hoort en ernaar handelt, vergeleken kan worden met iemand die zijn huis ‘een fundament’ gegeven heeft. Een huis dat zó gebouwd is, wordt niet aan het wankelen gebracht, omdat het op de rots is gegrondvest.

Tijdens de fundamentencursus werk je aan zo’n fundament in jouw leven. Het motto voor deze fundamentencursus is de tekst uit 2 Petrus 1:2: “Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en Zijn genade en vrede ervaren.” (Het Boek).

De fundamentenstudie is een studie met diepgang. Je gaat je echt verdiepen in Gods Woord. Ook is het elke keer weer een mooie, spannende reis met mede-schuilplaatsers, die samen op zoek zijn naar God de Vader.

De studie bestaat uit 15 avonden, die ongeveer eens per 2 weken plaatsvinden. Ter voorbereiding op elke avond lees je circa 7-8 pagina’s door en maak je een aantal invulopdrachten.

Tijdens de cursusavonden wordt theorie afgewisseld met praktisch onderwijs over de thema’s. We gaan interactief in groepen aan de slag en luisteren naar Gods stem, om jouw fundament sterker te maken. Kortom, de fundamentencursus is een spannende reis waarin we met elkaar in liefde op zoek gaan naar de fundamenten van het christelijk geloof.

 

LICHTELAAIE

PSALM 42:2-3 “ZOALS EEN HERT SCHREEUWT NAAR DE WATERSTROMEN, ZO SCHREEUWT MIJN ZIEL TOT U, O GOD! MIJN ZIEL DORST NAAR GOD, NAAR DE LEVENDE GOD.”

Psalm 42 vertelt dat het leven van een hert afhangt van zijn zoektocht naar water. Hetzelfde geldt voor ons: het leven van een christen hangt af van zijn of haar zoektocht naar God. Daarom willen wij jou tijdens de cursus Lichtelaaie helpen om een ontmoeting met God te hebben, zodat jij in lichtelaaie voor Hem komt te staan.

In kleine groepen delen we ervaringen en opdrachten met elkaar. Zo kunnen wij elkaar bemoedigen, opbouwen en uitdagen om aan de slag te gaan met de gaven van Gods Geest. Ook word je door huiswerkopdrachten uitgedaagd om een levensstijl te creëren die wordt gedreven door passie voor Jezus Christus.

De cursus Lichtelaaie bestaat uit informatieve, uitdagende en praktische avonden waarin wij onze passie voor Jezus willen najagen, om zo zijn Koninkrijk in Ede en op de Veluwe nog zichtbaarder te maken.

Verspreid over 12 avonden, opgebouwd in 3 blokken, staan we stil bij onze passie voor God, onze bestemming in Hem en Zijn kracht in ons leven. Het onderwijs wordt door middel van verschillende praktische oefeningen op de avonden zelf in praktijk gebracht.

Interesse? Geef je op bij de Rode Balie in de ontmoetingsruimte of stuur een mailtje naar .