Kinderkerk

Kinderkerk

De kinderkerk
Een plek waar je veilig bent en kan leren over God, vriendschappen kan sluiten en ook nog lekker kan spelen: dat is de kinderkerk van de Schuilplaats. Elke week proberen de kinderwerkers er weer een feestje van te maken! 
In verschillende leeftijdsgroepen komen de kinderen op zondagochtend bij elkaar. De ene keer wordt er een Bijbelverhaal verteld, de andere keer is er meer aandacht voor creativiteit of een goed gesprek. Op deze manier laten we de kinderen groeien in kennis, ervaring en geloofsbeleving!

Missie 
We willen onze kinderen laten opgroeien tot krachtige mensen die Gods Koninkrijk in deze wereld zichtbaar maken en hun plek in de maatschappij innemen. 

Geliefd – Gezien – Geroepen

Wij geloven dat onze kinderen geliefd zijn. Jezus zei het zelf heel duidelijk: laat de kinderen tot mij komen. God heeft hen prachtig en puur gemaakt en houdt van hen. Dat is de belangrijkste boodschap die we de kinderen willen meegeven in de kinderkerk: 
Je bent geliefd! 
Mattheus 22: 37-40 | Johannes 3:16

Wij geloven dat God de kinderen ziet en hen door en door kent. Kinderen zijn waardevol! Wij mogen als kinderwerkers naar hen kijken zoals God naar hen kijkt. Vol liefde, naar ieder kind met zijn of haar eigen talent, behoeftes en manier van geloofsbeleving. We willen daarin aansluiten bij ieder kind persoonlijk: 
Je wordt gezien! 
Psalm 139:2 | Mattheus 18:2-5 

Wij geloven dat de kinderen geroepen zijn om een licht te zijn in deze wereld. We mogen de kinderen laten zien hoe gaaf het is om met Jezus te leven en Hem als voorbeeld te hebben. Met Jezus wordt het leven compleet. Als wij dat de kinderen voorleven, mogen zij dat weer uitdelen in hun eigen omgeving: 
Je bent geroepen! 
Marcus 16:15 | Jesaja 43:1 

De kinderwerkers zijn gepassioneerde mensen die van God en kinderen houden. We komen regelmatig met elkaar samen, zowel in groter verband als in teamverband. Zo wordt de onderlinge band versterkt, en dit komt het kinderwerk ten goede. Ook worden er regelmatig toerustingsavonden georganiseerd. 

Wil jij ook betrokken zijn en meebouwen aan de toekomst van onze kinderen? 
Of bied je graag een helpende hand bij de baby’s, peuters of basisschoolkinderen? 
Ouders, volwassenen, tieners of 65+! Jullie zijn allemaal welkom! Geef je op via kinderkerk@schuilplaats.net