Jeugdgroep

De Schuilplaats is een kerk van generaties. Daar hoort ook de jongere generatie bij. Het is onze visie om elke jongere te Zien, Kennen en Toerusten met dat wat de Bijbel ons leert. Binnen het tienerwerk wordt de mogelijkheid geboden om in contact te komen met leeftijdsgenoten en om verdieping te vinden in je geloofsleven. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

FOREVER YOUNG
Forever Young is de overkoepelende term voor alle activiteiten die gerelateerd zijn aan het tienerwerk binnen de schuilplaats. En binnen een jaar zijn dat er een heleboel. Denk aan activiteiten als evenementenbezoek, jongensdag, meisjesdag, samen eten, sport en spel, kamp en overige recreatieve uitjes. Hiernaast zijn er in een maand twee vaststaande activiteiten: de reguliere tienerbijeenkomsten en Going Deep. 

Tienerbijeenkomsten
Om de week heeft elke leeftijdscategorie (12-13, 14-15 en 16-17) een eigen moment om elkaar te ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor verdieping, ontspanning en plezier. Per leeftijdsgroep zijn er een aantal vaste tienerleiders betrokken, die begaan zijn met het geloofs- en het persoonlijke leven van de tieners.

Going Deep
Een keer in de maand is er "Going Deep". Hierbij wordt er stilgestaan bij de dingen die Jezus ons leert om vervolgens de focus te leggen op het in praktijk brengen van deze lessen. Hierbij komen bijvoorbeeld thema's als dopen, zorg dragen voor je naasten en delen in je geloof aan bod. 


Heb je vragen of interesse? Een van de tienerleiders kan je vast te woord staan. Je kunt hiervoor mailen naar secretariaat@schuilplaats.net.
Wil je weten wanneer de volgende activiteit is? Kijk in de agenda op deze website.