De Buurschappen

Als gemeente van God is ons verlangen een kerk te zijn zonder muren, zodat we impact hebben in onze wijk en het Koninkrijk van God zichtbaar wordt in onze omgeving. 

Dit is voor iedereen mogelijk door te ontvangen van God, dit met elkaar te delen en vervolgens weer door te geven aan de mensen die we ontmoeten. 

We willen Jezus gehoorzaam zijn in de opdracht die Hij ons geeft. Om Zijn getuige te zijn en het goede nieuws te brengen tot aan het uiterste van de aarde en dus ook in onze omgeving. 

Met de buurschappen creëren we een plek waar gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten, ontvangen van de liefde van God, en het leven met elkaar delen. 
Zo ontstaat er verbinding tussen mensen die dichtbij elkaar wonen. Er komen mogelijkheden om te bouwen aan relaties, samen groeien in geloof en er is ruimte en aandacht voor ieders gaven en talenten. 

-    Elk lid van de Schuilplaats heeft een plek in een Buurschap. 
-    Eens per maand komt de Buurschap bij elkaar.
-    De Buurschap wordt geleid door een buurman/buurvrouw, die een coördinerende rol heeft. 
-    Er is ruimte om met elkaar te delen wat we van God ontvangen en samen te groeien in geloof.
-    Van daaruit mogen we uitdelen! 

We willen als Schuilplaats mee in een beweging van God. In Nederland en overal in de wereld is God bezig Zijn kinderen als het ware wakker te schudden. Waar en hoe ben jij een discipel van Jezus? Dat is de uitdaging. Zijn Koninkrijk brengen op de plek waar je leeft!

Wat is het verschil tussen de Buurschappen en een kleine groep?

In de kleine groep ben je op elkaar gericht, ben je betrokken bij elkaar en leef je met elkaar mee in mooie en moeilijke tijden. Samen zoek je intiem God en groei je in geloof.

In de Buurschappen leer je de mensen kennen die bij jou in de straat en de wijk wonen. Doordat je met elkaar optrekt verdwijnt eenzaamheid en wordt iedereen betrokken. Alles waar de kleine groepen om draait komt naar je wijk. We treden naar buiten om het Licht te laten schijnen in de wijk en mensen te bereiken die Jezus niet kennen. In de Buurschap willen we het kerk zijn op zondag als gemeente doortrekken naar kerk zijn door de week met de mensen om je heen, die bij jou in de buurt wonen. We worden op deze manier een kerk zonder muren. 

Hoe zijn de Buurschappen ontstaan?
Iedereen die lid is van de schuilplaats is ook lid van een Buurschap. De Buurschappen zijn ingedeeld aan de hand van postcode/wijken. Zo zit iedereen bij elkaar in de Buurschap die dicht bij elkaar woont. 

Planning ontmoetingen Buurschappen
Januari 2022 t/m Juli 2022

De ontmoetingen vinden plaats in de Schuilplaats. Wanneer van dit schema wordt afgeweken wordt, wordt dit altijd via de mail en/of whatsapp gedeeld naar de Buurschap. De avond start 20 uur, vanaf 19.45 welkom met koffie/thee. De avond duurt tot 21.30.

-

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Ede Oost

Di 18 jan OR

Wo 9 feb ORB

Do 10 mrt OR

Di 5 apr ORB

Wo 11 mei OR

Do 9 jun ORB

Di 5 jul OR

Ede Noord

Di 18 jan ORB

Wo 9 feb OR

Do 10 mrt ORB

Di 5 apr OR

Wo 11 mei ORB

Do 9 jun OR

Di 5 jul ORB

Ede centrum

Wo 19 jan OR

Do 10 feb ORB

Di 8 mrt OR

Wo 6 apr ORB

Do 12 mei OR

Di 7 jun ORB

Wo 6 jul OR

Ede Veldhuizen A

Wo 19 jan ORB

Do 10 feb OR

Di 8 mrt ORB

Wo 6 apr OR

Do 12 mei ORB

Di 7 jun OR

Wo 6 jul ORB

Ede Veldhuizen B

Do 20 jan OR

Di 8 feb ORB

Wo 9 mrt OR

Do 7 apr ORB

Di 10 mei OR

Wo 8 jun ORB

Do 7 jul OR

Ede Rietkampen

Do 20 jan ORB

Di 8 feb OR

Wo 9 mrt ORB

Do 7 apr OR

Di 10 mei ORB

Wo 8 jun OR

Do 7 jul ORB

Ede Station/Enka

Di 25 jan OR

Wo 16 feb ORB

Do 17 mrt OR

Di 12 apr ORB

Wo 18 mei OR

Do 16 jun ORB

Di 12 jul OR

Ede Maandereng

Di 25 jan ORB

Wo 16 feb OR

Do 17 mrt ORB

Di 12 apr OR

Wo 18 mei ORB

Do 16 jun OR

Di 12 jul ORB

Ede Kernhem

Wo 26 jan OR

Do 17 feb ORB

Di 15 mrt OR

Wo 13 apr ORB

Do 19 mei OR

Di 14 jun ORB

Wo 13 jul OR

Bennekom

Wo 26 jan ORB

Do 17 feb OR

Di 15 mrt ORB

Wo 13 apr OR

Do 19 mei ORB

Di 14 jun OR

Wo 13 jul ORB

Veenendaal

Do 27 jan OR

Di 15 feb ORB

Wo 16 mrt OR

Do 14 apr ORB

Di 17 mei OR

Wo 15 jun ORB

Do 14 jul OR

Wagen. / Arnhem

Do 27 jan ORB

Di 15 feb OR

Wo 16 mrt ORB

Do 14 apr OR

Di 17 mei ORB

Wo 15 jun OR

Do 14 jul ORB

Lunteren / Apeld.

Wo 26 jan KAN

Do 17 feb KAN

Di 15 mrt KAN

Wo 13 apr KAN

Do 19 mei KAN

Di 14 jun KAN

Wo 13 jul KAN

OR = Ontmoetingsruimte    ORB = Open ruimte boven    Kan = Kantine 

Contact personen Buurschappen
Ben je nieuw in de Schuilplaats en ben je nog niet betrokken bij een Buurschap, zoek dan contact met de buurman of buurvrouw van jouw Buurschap.

Ede Oost vacant
Ede Noord Mirjam Bakker
Ede Centrum David & Mirjam Grin
Ede Veldhuizen A Alie van den Akker
Ede Veldhuizen B vacant
Ede Rietkampen Willemieke Veldhuijzen
Ede Station – Enka Christine Doornweerd
Ede Maandereng Erik Vossepoel
Ede Kernhem vacant
Bennekom Filip van der Stelt
Veenendaal vacant
Wageningen – Arnhem Hendrik Jan Berenschot en Ewoud van de Wetering
Lunteren – Otterlo – Apeldoorn  Jacoline Wienen

 

Plattegrond Ede Plattegrond Bennekom Plattegrond Buitengebied

 

Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een mail naar buurschappen@schuilplaats.net.