Verdiepingsavonden

Verlangen naar meer van God! We hebben als Schuilplaats het verlangen om geestelijk te groeien. Meer op Jezus te gaan lijken. De Vader beter leren kennen. En meer van Gods Geest ín en dóór ons heen te zien werken.

Vanwege dat verlangen om gemeenteleden met elkaar geestelijk te zien groeien, willen we in ‘door-de-weekse-diensten’ – op de woensdagavond – daar de aandacht aan geven. Die diensten noemen we daarom ‘verdiepingsavonden’ omdat we de rijkdom van Gods Woord centraal willen zetten en het uitleven van dat prachtige Levende Woord mogelijk maken.

Concreet betekent het dat van de vier woensdagavonden per maand…
●    Op twee woensdagavonden de verdieping in Gods Woord centraal staat;
●    Op één woensdagavond gebed en aanbidding centraal staan;
●    En op één woensdagavond staat de praktijk van ons leven als christen centraal.

Dus noteer:
Woensdagavond 28  juni, inloop 19.45, aanvang 20.00 uur.


We nodigen alle leden van de gemeente, maar ook gasten, van harte uit voor deze midweekse diensten.
(Toegang gratis en zonder aanmelding)

25-05-2023