Cursus Vernieuwd Leven

Als wij gaan denken als volwassen kinderen van God, dan zullen wij gaan leven als daadkrachtige dienaren van Koning Jezus.

In de Bijbel staan meerdere waarschuwingen die gaan over de staat van ons denken. Zo wordt er gesproken over het niet helder zijn in ons denken (1 Tim. 6:5), de zinloosheid van gedachten (Efz. 4:17), en zelfs over het hebben van bedorven gedachten (2 Tim. 3:8). De Bijbel spreekt hier vaak over omdat de gedachten van een discipel van Jezus Christus grote invloed heeft op de vrucht van zijn groeiproces als kind van God en dienaar voor Gods Koninkrijk. Daarom doet Paulus in Romeinen 12:2 ook de oproep om “vernieuwd" te worden in ons denken om daardoor te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Tijdens de cursus Vernieuwd Leven gaan we met elkaar op onderzoek wat Paulus met deze opdracht bedoelde en bekijken hoe we deze opdracht praktisch kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Je zal gaan ontdekken dat ons leven sterk zal veranderen als we onze oude manier van denken opruimen, en daarvoor in de plaats door de Heilige Geest een nieuwe manier van denken geopenbaard krijgen en eigen maken. Want als wij gaan denken als volwassen kinderen van God, dan zullen wij gaan leven als daadkrachtige dienaren van Koning Jezus.

Deze training zal gegeven worden op donderdag 17 en 31 maart, 14 en 28  april en 19 mei.

Geef je nu snel op, want er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar!!!

Opgeven kan via volwassendenken@hotmail.com

01-02-2022