Buurschappen

Als gemeente van God is ons verlangen een kerk te zijn zonder muren, zodat we impact hebben in onze wijk en het Koninkrijk van God zichtbaar wordt in onze omgeving.

Dit is voor iedereen mogelijk door te ontvangen van God, dit met elkaar te delen en vervolgens weer door te geven aan de mensen die we ontmoeten.
We willen Jezus gehoorzaam zijn in de opdracht die Hij ons geeft. Om Zijn getuige te zijn en het goede nieuws te brengen tot aan het uiterste van de aarde en dus ook in onze omgeving.
Met de buurschappen creëren we een plek waar gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten, ontvangen van de liefde van God, en het leven met elkaar delen.
Zo gaat er verbinding ontstaan tussen mensen die dichtbij elkaar wonen. Er komen mogelijkheden om te bouwen aan relaties, samen groeien in geloof en er is ruimte en aandacht voor ieders gaven en talenten.

  • Elk lid van de Schuilplaats krijgt een plek in een Buurschap.
  • Eens per maand komt de Buurschap bij elkaar.
  • De Buurschap wordt geleid door een buurman/buurvrouw, die een coördinerende rol heeft.
  • Er is ruimte om met elkaar te delen wat we van God ontvangen en samen te groeien in geloof.
  • Van daaruit mogen we uitdelen!

We willen als Schuilplaats mee in een beweging van God. In Nederland en overal in de wereld is God bezig Zijn kinderen als het ware wakker te schudden.
Waar en hoe ben jij een discipel van Jezus? Dat is de uitdaging. Zijn Koninkrijk brengen op de plek waar je leeft!

-

Oktober

November

December

Buurschap 1

Dinsdag 5 okt - OR

Woensdag 3 nov - ORB

Donderdag 2 dec - ORB

Buurschap 2

Dinsdag 5 okt - ORB

Donderdag 5 nov - ORB

Woensdag 1 dec - ORB

Buurschap 3

Woensdag 6 okt - OR

Dinsdag 2 nov - ORB

Donderdag 25 nov - OR

Buurschap 4

Woensdag 6 okt - ORB

Dinsdag 2 nov - OR

Donderdag 9 dec - ORB

Buurschap 5

Donderdag 7 okt - ORB

Dinsdag 9 nov - OR

Woensdag 8 dec - OR

Buurschap 6

Dinsdag 12 okt - OR

Woensdag 10 nov - ORB

Donderdag 16 dec - OR

Buurschap 7

Dinsdag 12 okt - ORB

Woensdag 10 nov - OR

Donderdag 16 dec - ORB

Buurschap 8

Woensdag 13 okt - ORB

Dinsdag 9 nov - ORB

Donderdag 9 dec - OR

Buurschap 9

Donderdag 14 okt - OR

Dinsdag 16 nov - ORB

Woensdag 8 dec - ORB

Buurschap 10

Donderdag 14 okt - ORB

Dinsdag 16 nov - OR

Woensdag 15 dec - GZ

Buurschap 11

Dinsdag 19 okt - OR

Donderdag 11 nov - OR

Woensdag 15 dec - ORB

Buurschap 12

Woensdag 20 okt - OR

Donderdag 11 nov - ORB

Dinsdag 7 dec - OR

Buurschap 13

Donderdag 21 okt - OR

Woensdag 17 nov - OR

Dinsdag 7 dec - ORB

OR = Ontmoetingsruimte
ORB = Open ruimte boven
GZ = Grote zaal

 

18-09-2021