Ontvangen

 

Algemeen

Wie je ook bent of hoe je je ook voelt, God houdt van jou! Zonder Hem kunnen wij niets. Wij geloven dat God voor een ieder van ons een doel heeft. Wij willen jou helpen om dichter naar God te groeien en samen op weg te gaan om Zijn persoonlijke doel voor jou te ontdekken. Er is geen grens aan Gods genade en liefde, jong en oud, een ieder mag Zijn kind zijn. Hij wil jou geven wat je nodig hebt om te groeien (Luc. 11:11-13) in Zijn liefde, kracht, wijsheid en genezing. Jij bent geroepen om Hem te ontvangen zodat je samen met Hem kan leven.

 

Algemene doelgroep

Voor ontvangen van Gods genade en liefde is er geen leeftijdsgrens. In de bijbel leert God dat of je nu kind, tiener, adolescent of volwassene bent Hij jou wil geven wat je nodig hebt om te groeien in zijn liefde, kracht, wijsheid en genezing. Jij bent geroepen om Hem te ontvangen zodat je samen met Hem kan leven.

 

Kleine groepen

Kleine groepen zijn een belangrijk onderdeel van de Schuilplaats. Als Schuilplaats vinden we het belangrijk dat je gekend wordt en een netwerk hebt binnen de Schuilplaats.

Ieder mens is uniek en die diversiteit zien we ook terug in de Kleine Groepen. De focus in de kleine groep is gericht op God, op elkaar en (zo mogelijk) op een doel buiten de groep (ondersteunen van een zendeling, een klus doen, helpen bij de voedselbank etc.). Een kleine groep is als een familie: omzien naar elkaar, zorgen voor elkaar (als dat nodig is), delen van je leven, bidden met elkaar en leren uit Gods woord. Kleine groepen ontstaan ‘natuurlijk’ doordat mensen met hetzelfde doel of dezelfde belangstelling elkaar vinden. Het Coördinatie Team begeleidt het vormen van nieuwe groepen en draagt zorg voor ondersteuning van bestaande groepen.

Doelgroep: Iedereen die verlangt naar contacten met andere christenen uit de Schuilplaats. Vanaf 18 jaar (kinderen en tieners hebben hun eigen groepen en bijeenkomsten).

Locatie: verschillend per kleine groep.

Wanneer: De frequentie is verschillend per kleine groep.

Contact: Heb je vragen? stel ze bij de rode balie.

Extra info: Iedere eerste zondag van de maand is er na de dienst in de ontmoetingsruimte een ontmoeting tussen bezoekers / leden Schuilplaats met Kleine Groep leiders en het Coördinatie Team kleine groepen. Hier kan jij meer informatie krijgen en je aanmelden voor een kleine groep.

 

Ouderen bezoek

Voel jij dat je behoort tot de groep ouderen binnen de gemeente? Wil je graag bezoek ontvangen, dan kan je dat bij ons aangeven. Je wordt dan gekoppeld aan een persoon binnen de Schuilplaats waarmee je in contact gebracht wordt door ons. Samen met je “bezoeker” kan je vervolgens afspraken maken over de frequentie en locatie van het bezoek bespreken.

Doelgroep: Iedereen die zich bij de ouderen groep van de Schuilplaats vind horen.

Locatie: Deze wordt in overleg bepaald

Wanneer: Wordt vastgesteld in overleg met je bezoeker.

Contact: Je kan je opgeven bij de rode balie

 

Pastorale zorg

God is onze helper en Hij gebruikt vaak mensen om jou te helpen. Daarom gaan wij er vanuit dat je deel uitmaakt van een kleine groep en daar voor hulp hebt aangeklopt. Het pastoraal team kan je extra zorg verlenen door enkele gesprekken en of gebed van een pastoraal werker of echtpaar. In principe heb je 4 à 5 gesprekken.

Op het moment wordt gewerkt om het pastoraat opnieuw op te zetten. Nieuwe informatie komt z.s.m. beschikbaar

Doelgroep: Leden en vaste bezoekers van de Schuilplaats

Locatie: Deze wordt in overleg bepaald

Wanneer: Ongeveer 4 a 5 keer. Data wordt in overleg bepaald.

Contact: Tijdens het vernieuwingstraject kun je contact opnemen met Aart de Goede via aartdegoede@schuilplaats.net