Kinderkerk

Speciaal voor de kinderen is er een apart zondagsprogramma. De kinderkerk is een veilige plek waar kinderen op een creatieve, leuke en ontspannen manier op zoek naar God kunnen. De kinderen leren hier vanuit de bijbel de werken van Jezus.

Baby’s

Voor de baby’s is er een speciale ruimte ingericht waar jouw kind heerlijk kan spelen en/of slapen. Er wordt door een aantal volwassen verzorgers goed op jouw kind gelet.

Doelgroep: Kinderen van 0 tot 2 jaar

Locatie: Baby ruimte

Wanneer: Elke zondag. Brengen tussen 10:15 uur en 10:45 uur en ophalen tussen 12:00 en 12:15 uur.

Contact: Voor vragen kunt u contact opnemen door te mailen naar kinderkerk@schuilplaats.net

Extra informatie: Let op, uit voorzorg kan alleen de ouder/verzorger die het kind brengt het kind weer ophalen.

Peuters

Voor de peuters is er een speciale ruimte ingericht waar jouw kind op een speelse manier leert omgaan met andere kinderen. Kinderen kunnen hier leuk en veilig spelen, luisteren naar een verhaaltje en in de kring zingen met andere leeftijdsgenootjes. Er wordt door een aantal volwassen verzorgers goed op jouw kind gelet.

Doelgroep: Kinderen van 2 tot 4 jaar

Locatie: Peuterruimte (begane grond)

Wanneer: Elke zondag. Brengen tussen 10:15 uur en 10:45 uur en ophalen tussen 12:00 en 12:15 uur.

Contact: Voor vragen kunt u contact opnemen door te mailen naar kinderkerk@schuilplaats.net

Extra info: Let op, uit voorzorg kan alleen de ouder/verzorger die het kind brengt het kind weer ophalen.

Groep 1 tot en met 8

De kinderen die op de basisschool zitten zijn binnen de kinderkerk verdeeld in vier groepen. Voor elke groep is er een aparte ruimte die aansluit bij de verschillende groepen.

Doelgroep: Kinderen van 4 tot 12 jaar

Locatie: Kinderkerk (1e verdieping)

Wanneer: Elke zondag. 11:00 uur tot 12:30 uur

Contact: Voor vragen kunt u contact opnemen door te mailen naar kinderkerk@schuilplaats.net

Extra info: Kinderen beginnen (tenzij anders aangegeven) samen met ouders/verzorgers in de dienst. Rond 11:00 uur wordt er aangekondigd dat de kinderen naar hun eigen dienst mogen gaan.

Chillen in de Hemel

Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar is er Chillen in de Hemel. Hier geven we kinderen de ruimte om verschillende activiteiten te doen, denk hierbij aan: chillen, film kijken, huiswerk maken, Bijbelstudie, multimedia, vlag en dans, muziek etc.

Doelgroep: Kinderen die in groep 7 of 8 van de basisschool of in 1e of 2e klas van de middelbare school zitten (10 tot 14 jaar).

Locatie: Kinderkerk (1e verdieping)

Wanneer: Eens in de 14 dagen op woensdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur. Houdt de agenda in de gaten.

Contact: Voor vragen kunt u contact opnemen door te mailen naar kinderkerk@schuilplaats.net

Integriteitsbeleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag richting kinderen en jeugd te voorkomen.

  1. Informeren van iedereen die betrokken is in de kerk dat er aandacht besteed gaat worden aan integriteitsbeleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen (leden, ouders/ verzorgers en vrijwilligers).
  2. Alle vrijwilligers leveren een ‘Verklaring omtrent gedrag’ (VOG) aan. (gratisvog.nl)
  3. Er wordt een werkgroep geformeerd die omgangsregels gaat opstellen (bijv. melding maken van vermoeden van grensoverschrijdend gedrag)
  4. De werkgroep stelt een gedragscode op.
  5. Iedere nieuwe vrijwilliger wordt geïnformeerd over de gedragscode
  6. Er wordt een risico-analyse gemaakt.
  7. Leiderschapsteam/Bestuur bepaalt beleid voor wat betreft de gevolgen voor vrijwilligers die zich grensoverschrijdend gedragen.

(bij onderdelen 3, 4, 5 en 6 wordt gebruik gemaakt van website www.inveiligehanden.nl)

2019